ผลิตภัณฑ์ของเราPC Door

 


ทำความสูงได้สูงสุด 3.00 เมตร


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประตูที่สามารถเป็นได้ทั้งบานเลื่อนและบานเปิดในบานเดียวกัน สามารถเพิ่มพื้นที่ การใช้งานได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสามารถเปิดเป็นบานโล่งได้ ความกว้าง 0.60 เมตร - 0.95 เมตร ความสูง 1.20 เมตร - 3.00 เมตร


 

ความพิเศษคือ เป็นทั้งบานเปิด และบานเลื่อนในบานเดียวกัน© 2019 VN ALUMINIUM CO., LTD. All Rights Reserved Designed by Belong-To