ผลิตภัณฑ์ของเราBlind/Curtain in insulated Glass Windows & Doorสามารถทำความสูงบานได้ถึง 3 เมตร


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กระจกมู่ลี่และกระจกม่าน คือ กระจก 2 แผ่นที่ประกบกัน และมีมู่ลี หรือ ม่าน อยู่ระหว่างกระจก 2 ชั้นเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยป้องกันแดด ประหยัดพลังงาน ป้องกันการถ่ายเทความร้อน และเสียงได้ดี ป้องกันการมองเห็นจากภายนอก สามารถใช้กับ กระจก Float, Low-e Temper หรือ Laminate ได้

สามารถปรับบานด้วยระบบ แม่เหล็กและระบบมอเตอร์ โดยระบบแม่เหล็กจะมีเชือก หรือแถบเลื่อนเป็นตัวปรับองศาและระยะของมู่ลี่

กระจกทำความสูงได้ 0.40 เมตร - 2.80 เมตร / ความกว้างได้ 0.25 เมตร - 1.20 เมตร
ความหนาของกระจก 27-38 มิลลิเมตร


 

Manual by String ระบบปรับด้วยเชือก

Blind in Insulated Glass

Curtain in Insulated Glass

Manual by Sliding Tab ระบบปรับด้วย Sliding Tab© 2019 VN ALUMINIUM CO., LTD. All Rights Reserved Designed by Belong-To