เกี่ยวกับเรา

บริษัท วี.เอ็น.อลูมิเนียม จำกัด เริ่มก่อตั้งปี 2539 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าทางด้านงานอลูมิเนียม งานกระจก ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร ในสายงานของอุตสาหกรรมการก่อสร้างต่างๆ สำหรับบ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม รวมไปถึงอาคารสูง ทั้งของหน่วยงาน เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ภายใต้แบรนด์ Winmaster


บริษัท วี.เอ็น.อลูมิเนียม จำกัด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมและ พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับสินค้า ในแถบยุโรป โดยคำนึงถึงคุณภาพ การดีไซน์ที่มากด้วยฟังก์ชั่นการใช้ งานให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับประเภทของงาน หรือพื้นที่ติดตั้ง ให้มากขึ้น ตลอดจนความแปลกใหม่ของสินค้าที่เพิ่มเติมเข้ามาอัพเดท เทรนในแต่ละช่วง ในทุกๆ ปี ทำให้บริษัทฯ สามารถรองรับตลาดความ ต้องการรูปแบบใหม่ ๆ ของผู้บริโภคได้มากขึ้น จนได้รับความไว้วางใจ จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายสาขาไปยังประเทศพม่าและกำลังจะมีโครงการขยาย สาขาไปยังภูมิภาคอาเซียนอื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมและรองรับความต้องการใช้ สินค้าในทุกๆกลุ่ม ให้ได้รับความพึงพอใจในเรื่องของสินค้าและการบริการให้ มากที่สุด เหมือนสโลแกนของบริษัทที่ว่า Think Variety, Think Winmaster

วิสัยทัศน์

วี.เอ็น.อลูมิเนียม จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีของประตูและหน้าต่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดตามหลักปรัชญาการทำงาน Q-SIR ได้แก่

Q = Quality = คุณภาพต้องมาที่ 1
S = Service = บริการด้วยหัวใจ
I = Innovation = ใช้นวัตกรรมนำสู่เป้าหมาย
R = Reliable = จริงใจต่อลูกค้า ร้านค้า และพนักงาน


พันธกิจ

  1. พัฒนาเทคโนโลยีและการผลิต ให้ได้ตามมาตรฐานและตรงกับความต้องการของ ลูกค้า
  2. การใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าและตอบโจทย์การใช้สอยให้เหมาะสมตาม สภาพอากาศทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
  3. พัฒนาการบริการด้วยความใส่ใจและบุคลากรให้เชี่ยวชาญและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรวดเร็ว

© 2019 VN ALUMINIUM CO., LTD. All Rights Reserved Designed by Belong-To